Lượt xem: 73 | 03/05/2019
Lễ hội là từ rằm tháng riêng đến 18 tháng hai âm lịch. Ngày này vốn là ngày lễ khai sơn (lễ mở cửa rừng) của địa phương
Liên hệ hotline hỗ trợ 24/24 Tel:0817996566-0946641977
Tour Sinhcafe ở Hà Nội